Delegacions

President Sots President Secretaria
Salva Canet Oscar Bisquert Daniel Miret
Comptadora Tresoreres Delegat de Festes
Laura Martínez Majo Morato Juan Vicente Muñiz
Isaac López
Delegades de Protocol Vocals Delegats de Llibret
Patri Martinez
Laura Martinez
Desam Escrihuela
Alicia Ribera
Toni Garcia
Loli Morant
Amparo Sanchis
Lourdes Gonzálvez
Daniel Miret
Jordi Garcia
Delegats de Coets Delegats de Monument Delegat de Districte
Rafa Pardo Esteve
Juanjo Faus Coll
Nicolás López
Sergio Grau
Juan Hernández
Delegada d’Artística Delegada de Jocs Delegades de Vendes
Gracia Llorca Maria José Chover Miret Amparo Sanchis
Amparo Palau
Delegada d’Informatiu Delegat de Plantà Delegada de Joventut
Maria Santamaria David Muñoz Lourdes Gonzálvez
Delegat de Fotografia Delegada de Festival Delegades de Cavalcada
Emma Canet Amparo Flores  Christian P. Sánchez
Delegat de Comunicació Delegades d’Infantil Loter
Daniel Miret Alba Arbona
Lluna Garcia
Toni García