Falles 2011

Falla Gran

Falla Menuda

falla_gran_2011_2 falla_menuda_2011
Lema: Tria Gandia
Artista: Francisco Vizcaino
Lema: També Critiquem
Artista: José Gallego
cari_falla_2011     salva_presidente_2010_2011   lidia_falla_2011      sergi_presidente_2011
Reina de la Falla: Caridad Puig i Moya
President: Salvador Perelló i Nadal
Reina de la Falla Infantil: Lidia Hernández i Ros
President Infantil: Sergi Gordo i Martínez
samantha_foc_2011 ainhoa_foc_2011     ainhoa_festa_2011
Reina del Foc: Samantha López i Fort Reina del Foc Infantil: Ainhoa Navarro i Miota
Reina de la Festa Infantil: Ainhoa Llopis i Mengual
erika_poesia_2011
  Reina del Poesia Infantil: Erika Miró i Fort

Premits