Qui som

L’A.C L’Alquerieta i Museu Faller, som una Associació Cultural sense ànim de lucre, llur activitat es centra en el foment i desenvolupament de les Festes Falleres en honor a Sant Josep, i en el foment i protecció de la Cultura Valenciana a través de dita festa. Fundada l’any 2008 com a Associació Cultural, va ingressar a la Junta Local Fallera de Gandia l’any 2009, passant a ser una comissió federada a la Federació de Falles de Gandia. Té assignada com a àrea d’influència, la barriada que conforma la ampliació natural esdevinguda al creixement urbana­stíc del Districte de Benipeixcar a Gandia.

Si bé és una barriada relativament nova, perduren encara empremtes de la història de Gandia que fan barri i li dónen entitat pròpia, entitat que la A.C Falla L’Aquerieta i Museu Faller intenta representar amb la seva activitat, cohesionat la barriada. Delimitada pel carrer Ròtova, pas de l’antiga via fèrria que unia Gandia amb Alcoi, de la qual encara queda l’antic viaducte de ferro, per la llera del riu Serpis, on s’imposa L’Alquerieta de Martorell, edifici vinculat als Martorell i posteriorment als Borja i per la antiga carretera Almansa a Port de Gandia. Als seus carrers  s’ha construït el Museu Faller de Gandia, Cap i Casal de la Festa Fallera a Gandia i Sede de la Federació de Falles de Gandia, i és per això que la Associació va decidir batejar-se com A.C. L’Alquerieta i Museu Faller, com a mostra de l’arrel a la barriada i per a una fàcil identificació geogràfica per part dels gandians.

L’A.C Cultural Falla L’Alquerieta i Museu Faller és una comissió jove que participa activament en la programació fallera de Gandia i el seu casal es troba ubicat a l’Avinguda d’Albaida, sent el casal més gran de tota Gandia, lloc de reunió de tots els associats, que ens organitzem i prenem decisions en Assamblea General, es governa mitjançant l’executiva i es dirigeix mitjançant un amplia Directiva formada per diferents delegats per àrees d’activitat. Tanmateix, l’Associació té representació a la Junta de Districte de Benipeixcar i en tots els Òrgans Col·legiats de la Federació de Falles de Gandia.

Som una Falla oberta a tots, activa, festera, jove, que es consolida i creix a pasos ferms, exemplar als passacarrers, protectora de les albaes, de la dolçaina i tabalet, cumplidora amb la sàtira i els monuments, amants de les cavalcades, de la pólvora, de Sant Josep i la Mare de Déu dels Desamparats, del foc i la indumentària popular valenciana, de la festa i de la música de banda, amb moltes ganes t’esperem!