Falles 2012

Falla Gran

Falla Menuda

Falla 2012 Falla 2012_menuda
Lema: Una Mar de Dubtes
Artista: Francisco Vizcaino
Lema: Pels Núvols
Artista: José Gallego
samantha_falla_2012       juan_presidente_2012_2013     naiara_falla_2012      joseluis_presidente_2012
Reina de la Falla: Samantha López i Fort
President: Juan Hernández i Moncho
Reina de la Falla Infantil: Naiara Chelós i Ribera
President Infantil: Jose Luis Paris i Morató
yohana_foc_2012 marta_foc_2012       belen_festa_2012
Reina del Foc: Yohana Loza i Badenas Reina del Foc Infantil: Marta Mataix i Fernández
Reina de la Festa Infantil: Belén Gómez i Félix

Premits