Falles 2013

Falla Gran

Falla Menuda

falla_2013_gran Falla_2013_menuda
Lema: Rates i Mentiders
Artista: Germans Miñana
Lema: Només a la fantasia
romàn sempre jove
Artista: Marc Orsi
rosamari_falla_2013       juan_presidente_2012_2013     lluna_falla_2013      joan_presidente_2013
Reina de la Falla: RosaMari Hernández i Moncho
President: Juan Hernández i Moncho
Reina de la Falla Infantil: Lluna Garcia i Fernández
President Infantil: Joan Hernández i Ros
monica_foc_2013       majo_festa_2013 carla_foc_2013       lucia_festa_2103
Reina del Foc: Mónica Fernández i Gómez
Reina de la Festa: Mª José Morató i Moncho
Reina del Foc Infantil: Carla Llopis i Mengual
Reina de la Festa Infantil: Lucía Rodrí­guez i García
desam_poesia_2013       loli_art_2013 neus_poesia_2013
Reina de la Poesia: Desam Escrihuela i Bastida
Reina del Art: Loli Morant i Suárez
Reina del Poesia Infantil: Neus Rodrí­guez i García

Premits

1 Premi Carrossa Major
3 Premi Carrossa Infantil